Saturday, January 4, 2014

Senarai pengkhianatan syiah sepanjang sejarah Islam

23 H (Baba Aladdin) Abu Loloah membunuh Khalifah Umar R.A.
34 H (Abdullah Ibn Saba) membunuh Khalifah Uthman R.A.
61 H Syiah Rofidah membunuh Imam Husain di Ashora R.A.
100 H Syiah Rofidah membunuh 500,000 Muslim di Khorasan
280 H Syiah Zaidiah membunuh 50,000 Muslim di Yaman
317 H Syiah Qurmutiah menggerebek Masjid Haram Makki, merusakHajar Aswad dengan 8 cukilan and membunuh 400,000 jamaah haji
483 H Syiah Hashasheen (assasens) membunuh Imad al deen Zinki dan 200,000 Muslim di Mesir.
1099 M Syiah Fatimiah menjarah Palestine dan membantu penyerahan AlQuds ke pihak Nasrani.
656 H Syiah Alawiah bersama Hulaku menjarah Baghdad membunuh lebih 800,000 orang di Iraq dan lebih 2 juta orang di Syria, Lebanon, Jordan and Palestine.
907 H Syiah Safawiah membunuh 1 Million Sunni in Iran
1149 H Syiah Qadianiah mengubah Kiblat ke (Mashahd) di Iran.
1289 H Syiah Isnaashariah mencetak Quran by Mirza Tubrusi di Iran Qum.
1366 H Syiah Isnaashariah fatwah (Karbala) adalah 7x lebih baik daripada Mekkah.
1406 H membom bagian dalam Masjid Alharam untuk mengirim pesan benci kepada Amerika!
1407 H Syiah Ira membunuh 402 Saudi selama haji, 85 di antaranya adalah polisi.
1408 H Fatwah melalui the Islamic union di Makkah (Khumini adalah kaum Kuffar)
1409 H Syiah Rofidah membom Masjid Al Haram dan membunuh 1 pria Pakistan.
1841 M Syiah Druz menyerang Kekaisaran Turki.
1972 M Syiah Druz bersama Israel menyerang Palestina.
1983 M Syiah Druz bersama Israel menyerang Lebanon
1982 N Syiah Alawiah membunuh 40,000 sunni di Homs Syria
2011 M Syiah Alawiah + Isnaashariah membunuh 200,000 Sunni di Syria

adios

Disclaimer
"Semua artikel dalam blog ini disiar untuk tujuan pendedahan dan pengetahuan am untuk diperdebat dan dibincangkan. Ketepatan maklumat dalam blog ini perlu dibandingkan dengan sumber-sumber lain agar tidak terjadi anggapan penyebaran maklumat palsu atau fitnah. Bagi mereka yang mahukan sesuatu dalam blog ini didelete kerana akta harta intelek sila email gua di atimuda@gmail.com"

1 comment: